Indeks članaka

„IZGRADNJA KAPACITETA II“

podržan od strane OAQ Fondacije

Projekat „Izgradnja kapaciteta II“ je nadogradnja projekta koji je realizovan u 2009.god. jer obuhvata razvijanje multidisciplinarnog pristupa između 63 potpisnika Sporazuma o saradnji I Protokola o saradnji kroz petodnevne edukacije I dvomjesečne sastanke. Projektom su bile obuhvaćene sve opštine Istočne Hercegovine (Trebinje, Ljubinje, Gacko, Nevesinje, Bileća i Berkovići).

Cilj projekta je obezbjeđivanje multidisciplinarnog pristupa suzbijanja porodičnog nasilja i pružanja adekvatnije podrške žrtvama porodičnog nasilja u Istočnoj Hercegovini, kao i uspostavljanje savjetovališta za žene u cilju zdravstvenog prosvjećivanja i povećanja brige o vlastitom zdravlju ove kategorije, ali i rada sa njima kroz grupe samopomoći u cilju izgradnje njihovih vlastitih kapaciteta.

Tokom ovog perioda održana su 18 sastanaka, odnosno svakog drugog mjeseca po sastanak u svakoj od šest opština Istočne Hercegovine (Trebinje, Ljubinje, Nevesinje, Bileća, Berkovići i Gacko), u cilju medjusobnog izvještavanja o radu na ovu temu,razmjene iskustava i naučenih lekcija, kao i dogovora za zajedničke akcije.

U savjetovalištu za žene u cilju zdravstvenog prosvećivanja kod doktorice koja inače radi svake subote od 14 do 18 časova savjet je zatražilo ukupno 42 žene žrtve porodičnog nasilja . Ove žene su same direktno zatražile savjet od doktorke ličnim dolaskom u kancelariju u navedenom terminu.Neke od njih su prvo ostvarile kontakt putem telefona pa tek onda I lično dok jedan broj njih došao je na incijativu prijateljice ili članova bliže porodice. Najčešće obraćanje žena je zbog informacija o štitnoj žlijezdi, dijabetesu, kardiovaskularnim obolenjima, bolestima reproduktivnih organa I menopauze.

Savjetovalištvu za žene žrtve porodičnog nasilja za pomoć se obratilo 89 žena u toku ovog perioda, i to ličnim kontaktom njih 49 a putem SOS telefona 40. Od tih 49, njih 32 je više puta zatražilo našu pomoć, od čega je njih 26 učestvovalo u grupama samopomoći.