Indeks članaka

„IZGRADNJA KAPACITETA III“

podržano od OAQ Fondacije

Trogodišnju opštu podršku koju je OAK Fondacija omogućila našoj organizaciji svakako je od ključnog značaja za rad i razvoj naše organizacije a na opštu korist društva (po pitanju žena posebno ranjivih katgorija) kako u lokalnoj tako i entitetskom, državnom pa i regionalnom nivou.

Naša organizacija ima trogodišnji plan i program a u toku prve godine , zahvaljući OAK Fondaciji uspjeli smo da ostvarimo brojne rezultate i da budemo prisutni na mnogim seminarima, sastancima i edukacijama što doprinosi izgradnji naših kapaciteta:

Cilj 1.Podrška žrtvama porodičnog nasilja putem niza direktnih usluga.

-Uokrugu od 5 jedinica na koliko se dijeli tužilaštvo u RS, naš okrug u kome mi pružamo besplatnu pravnu pomoć al i zastupanje pred sudom, sud je izrekao više privremenih mjera zaštite žrtava porodičnog nasilja u odnosu na zajedno četiri ostala okruga .

-Ukupno pružena pomoć putem SOS linije i ličnim dolaskom u savjetovalište za 89 žrtava porodičnog nasilja .

-Saradnja sa institucijama na vrlo visokom nivou koji služi kao primjer dobre prakse u region pa i dalje uključujući i Grad Trebinje koji je uvrstio u budget za 2014. sredstva za kupovinu zemlje za izgradnju sigurne kuće

001

Cilj 2. Promovisanje ekonomskog osnaživanja socijalno ranjivih žena.

-Uz podršku Grada Trebinja dobijeno na Besplatno korištenje javana površina od 500 m2 za realizaciju Srednjovjekovne pijace svake subote od maja do septembra na kojoj su korist imali preko 30 osoba (9 žena žrtava porodičnog nasilja) i 22 siromašne osobe koje se bave raznim zanatima i rukotvorinama. Srednjovjekovna pijaca postala prepoznatljiv turistički brend o kome su izvještavle brojne medijske kuće u zemlji i inostranstvu kao i turistička atrakcija Grada koja je uvrštena u ponudu turističkih agencija.

-Žene ranjivih kategorija dobile su mogućnost da uvećaju svoje kućne budžete kroz realizaciju Etno sobe.

-Na lokalnom nivou Opština Gacko je uvela u svoj bužet u 2014. bespovratna sredstva za žene žrtve porodičnog nasilja a Grad Trebinje uvrstio ovu aktivnost u svoj Akcioni opštinski gender plan za 2014./2016. godinu.Na Entitetskom nivou naši prijedlozi će se razmatrati u prvom kartalu 2014. godine od strane Savjetodavnog odbora pri resornom Ministartvu za porodicu, omladinu i sporta RS a po odluci Vlade RS .

-Obučeno 5 žena žrtava porodičnog nasilja izradi biznis plana u Berkovićima, na osnovu koga je jedna žena od njih dobila bespovratna sredstva koje je ova opština bila uvrstila u budget.

Cilj 3. Sprovođenje istraživanja, monitoring i zagovaranje za unapređenje položaja žena u društvu i obezbjeđenje usvajanja i sprovođenja zakona koji štite ženska prava, naročito žena žrtava porodičnog nasilja.

-Uspostavljena komunikacija sa Sigurnom mrežom (očekujemo njihov poziv na sastanak) kao i niz drugih ženskih NVo-a i uspješnih žena pojedinki iz medija, privrede i pozicija vlasti kako bi se zalagale za bolji status žena na svim nivoima.

Cilj 4. Jačanje održivosti Ženskog centra Trebinje kroz vanjsko namicanje sredstava, stvaranje lokalnih prihoda i podrška dobrobiti zaposlenih i drugih relevantnih aktera.

-Trideset profesionalaca iz Istočne Hercegovine (policajaca, socijalnih radnika i naše organizacije) je prošlo vrlo kvalitetan trening “Pregorjevanje profesionalaca” .

Iako za neke od navedenih aktivnosti imali smo podršku i drugih donatora kroz namjenske projekte, ipak iz njih ne možemo isključiti uticaj OAK Fondacije jer nam je upravo njihov vid podrške kroz opšta sredstva omogućio da reagujemo u situacijama kada nam je za neki određeni projekat bilo nedovoljno sredstava ili se ispostavi da je tokom implementacije potrebno uraditi dodatne, projektom ne planirane aktivnosti kako bi se ostvarili neki od navedenih ciljeva. Tada smo mogli reagovati uprvo zahvaljujući OAK Fondaciji. Zahvaljujući višegodišnjoj podršci uspjeli smo da razvijemo nauspješniji primjer multidisciplinarnog pristupa suzbijanja porodičnog nailja i drugih vidova nasilja nad ženama i djevojčicama što se najbolje oslikava kroz sumiranje rezultata u opštini Trebinje u narednom izvještaju od sprovedene akcije „16 DANA AKTIVIZMA“.