Indeks članaka

"JAČANJE INSTITUCIONALNE PODRŠKE ŽRTVAMA RODNO-ZASNOVANOG NASILJA"

podrška od strane FOUNDATION "LARA"

-Monitoringom rada policije postigli smo značajne promjene u na nivou Istočne Hercegovine a u saradnji sa Policijkom upravom Trebinje (raniji nazic Centar javne bezbjednosti Trebinje) tako što smo uveli “osobu od povjerenja” koja je pratnja ženi žrtvi nasilja kako kod davanja izjave u policiji, tako i u tužilaštvu i sudu. Tokom monitoringa uočili smo neke nedostatke koji su se javili kadrovsim promjenama unutar policije (premještanje obučenih policajaca za rad sa žrtvama na druge odjele npr. narkotike, uposlenje novih kadrova) te smo shvatili da je potrebno unutar policije obučiti grupu policajaca za trenere (za oblast nasilja u porodici) kako bi ih prenosili na svoje kolege i starješine (ovaj prijedlog je uvršten i u Platformu i prihvaćen od vladajuće strukture unutar policije). Naša organizacija je u okviru ovog projekta imala partnersku ulogu a projekat se odnosio na cijelu BH gdje su u oba Entiteta izabrane po dvije regije u kojim su partnerske organizacije imale određene obaveze koje smo mi i uspješno realizovali.