Generalni i pojedinačni protokoli o saradnji između naše organizacije i institucija/organizacija u cilju razvijanja multidisciplinarnog pristupa suzbijanja nsaljia nad ženama i djecom u Istočnoj Hercegovini.

Sporazum o saradnji

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Službe socijalne i dječje zaštite Berkovići

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Dom zdravlja "Dr. Milenko Muratović" Berkovići

Protokol o saradnji NVO Ženski centar, Srednja škola "Svetozar Ćorović" Ljubinje, istureno odjeljenje u Berkovićima, i Osnovne škole "Njegoš" Berkovići