Generalni i pojedinačni protokoli o saradnji između naše organizacije i institucija/organizacija u cilju razvijanja multidisciplinarnog pristupa suzbijanja nsaljia nad ženama i djecom u Istočnoj Hercegovini.

Sporazum o saradnji

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Centar za socijalni rad, Bileća

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Dječji vrtić "Budućnost", Bileća

Protokol o saradnji NVO Ženski centar, Srednjoškolski centar "Golub Kureš", OŠ "Sveti Sava" i OŠ "Petar II Petrović Njegoš", Bileća

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Dom zdravlja "Sveti Luka", Bileća