Generalni i pojedinačni protokoli o saradnji između naše organizacije i institucija/organizacija u cilju razvijanja multidisciplinarnog pristupa suzbijanja nsaljia nad ženama i djecom u Istočnoj Hercegovini.

Sporazum o saradnji

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Centar za socijalni rad, Gacko

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Dječji vrtić, Gacko

Protokol o saradnji NVO Ženski centar, Srednjoškolski centar "Pero Slijepčević" i OŠ "Sveti Sava", Gacko

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Dom zdravlja "Prof. dr Savo Bumbić", Gacko