Generalni i pojedinačni protokoli o saradnji između naše organizacije i institucija/organizacija u cilju razvijanja multidisciplinarnog pristupa suzbijanja nsaljia nad ženama i djecom u Istočnoj Hercegovini.

Sporazum o saradnji

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Centar za socijalni rad, Ljubinje

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Dječji vrtić, Ljubinje

Protokol o saradnji NVO Ženski centar, Srednja škola "Svetozar Ćorović" i OŠ "Sveti Sava", Ljubinje

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Dom zdravlja Ljubinje