Generalni i pojedinačni protokoli o saradnji između naše organizacije i institucija/organizacija u cilju razvijanja multidisciplinarnog pristupa suzbijanja nsaljia nad ženama i djecom u Istočnoj Hercegovini.

Sporazum o saradnji

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Centar za socijalni rad, Nevesinje

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i JU "Sv. Evgenija carica Milica", Nevesinje

Protokol o saradnji NVO Ženski centar, Srednjoškolski centar "Aleksa Šantić" i OŠ "Risto Proroković", Nevesinje

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Dom zdravlja Nevesinje