Generalni i pojedinačni protokoli o saradnji između naše organizacije i institucija/organizacija u cilju razvijanja multidisciplinarnog pristupa suzbijanja nsaljia nad ženama i djecom u Istočnoj Hercegovini.

Sporazum o saradnji

Protokol o saradnji NVO Ženski centar, Centar za socijalni rad i Centar bezbjednosti, Trebinje

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i vrtići "Naša radost", "Sv. Evgenija carica Milica", NVO igraonica "Čudesna zemlja", igraonica "Ciciban", Trebinje

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Srednja tehnička i stručna škola, Gimnazija "Jovan Dučić", Ekonomska, trgovačka, ugostiteljska i medicinska škola, OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", OŠ "Sveti Vasilije Ostroški", OŠ "Vuk Karadžić", Trebinje

Protokol o saradnji NVO Ženski centar i Dom zdravlja Trebinje

Ugovor o besplatnom pružanju usluga žrtvama porodičnog nasilja, između NVO Ženski centar i Doma zdravlja Trebinje