Ovdje možete preuzeti različite publikacije koje su urađene za potrebe NVO Ženski centar.

CAT Srpska, Shadow Report,Report for the 62nd Session (06 November to 06 December 2017) of the Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Report for the 62nd Session (06 November to 06 December 2017) of the Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Evaluacija multidisciplinarnog pristupa u suzbijanju nasira u porodici u Istočnoj Hercegovini

Istraživanje o potrebama realizacije Sigurne kuće u Istočnoj Hercegovini

Istraživanje Dewey i LeBoeuf

Katalog - Trebinje biser Mediterana

Pamflet ponuda

Pravna regulativa tretmana žrtava domaćeg nasilja u Republici Srpskoj

Teorija i praksa zakonodavstva BiH

Trebinje Konferencija

Zbornik radova sa međunarodne konferencije oktobar 2006

Žrtve porodičnog nasilja kao nova kategorija siromašnih